Ojar - Zakład Usług Administracyjnych - Chełmno
Co, gdzie załatwić

Sekretariat:

 • Prowadzenie koresponencji zakładu
 • Przyjmowanie i rejestrowanie wszystkich pism i faktur
 • Przyjmowanie zgłoszeń o awariach
 • Kierowanie interesantów do poszczególnych działów zakładu

Pokój nr 1 (Inspektor Nadzoru Budowlanego):

 • Sprawy związane z remontami, awariami budynków
 • Przygotowanie procedur przetargowych na wykonanie prac remontowych
 • Nadzór wykonania prac remontowych
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii na nieruchomości

Pokój nr 3 (Z-ca Dyrektora):

 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem zakładu
 • Przyjmowanie interesantów w sprawach mieszkaniowych
 • Sprawy przyjęcia nieruchomości w administrację/zarządzanie ( prywatne, Wspólnoty Mieszkaniow itp.)
 • Współpraca z Zarządami wspólnot mieszkaniowych
 • Zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych (zdania i przejęcia lokali)
 • Rozliczenie kosztów C.O.

Pokój nr 4 (Dyrektor):

 • Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem firmy
 • Sprawy przejęcia nieruchomości w administrowanie/zarządzanie ( prywatne, Wspólnoty Mieszkaniowe itp.)
 • Współpraca z Zarządami wspólnot mieszkaniowych
 • Nadzór nad procesami inwestycji w nieruchomość
 • Sprawy związane z najmem lokali użytkowych, garaży, gruntu.

Pokój nr 6 (Widykacja):

 • windykacja należności: Urząd Miasta, Wspólnoty Mieszkaniowe, lokale użytkowe
 • rozliczenie zużycia wody
 • zgłoszenie montażu lub wymiany wodomierza

Pokój nr 7 (Głowny księgowy/Księgowość):

 • wyjaśnianie naliczeń i dokonywanych wpłat dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych
 • potwierdzanie opłat w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego
 • zakup książeczek opłat
 • wystawianie zaświadczeń
 • nadzór nad finansami i księgowością
 • sporzadzanie sprawozdań finansowych
 • współpraca z Bankami, ZUS, US itp.

Pokój nr 8 ( Wspólnoty Mieszkaniowe)

 • Udzielanie informacji uprawnionych do tego osobom dotyczączej zakresu i tematu podejmowanych działań przez Wspólnoty Mieszkaniowe w poszczególnych okresach rozliczeniowych ( zobowiązania, dokumentacja)
 • zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych
Wykonanie: JWest- Jakub Westfalewski