Powierz swoją nieruchomość w doświadczone ręce.

Firma istniejąca na rynku od ponad 25 lat funkcjonująca pierwotnie jako Zakład Gospodarki Komunalnej natomiast od 1996 roku jako spółka „OJAR”. Jesteśmy licencjonowanym zarządcą..

Oferta naszej firmy

Przyjmiemy w zarząd lub administrację na korzystnych warunkach budynki o różnej formie własności.

Korzyści wynikające z przekazania administracji budynkiem

Wprowadziliśmy elektroniczną obsługę płatności za realizację comiesięcznych zobowiązań wobec usługodawców co wpływa na zmniejszenie kosztów bankowych.

Jasne i przejrzyste rozliczenia finansowe z wpływów i wydatków Wspólnoty. Przy sporządzaniu rozliczenia finansowego za rok poprzedni oraz przy ustalaniu planu gospodarczego dla Wspólnoty na dany rok za każdym razem zapraszamy do współpracy Zarząd Wspólnoty. Ponadto na prośbę Zarządu Wspólnoty informujemy w każdym czasie w ciągu roku o bieżącym stanie środków finansowych Wspólnoty.

Współpracujemy z konserwatorami instalacji: gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, domofonowych itp. Wszelkie pilne usterki staramy się usuwać w czasie max. do 24 godzin od momentu zgłoszenia.

Zgodnie z przedłożoną ofertą w ramach wynagrodzenia administratora zapewniamy usługę dodatkową:
– pomoc Inspektora Nadzoru w sprawach technicznych budynku,
– pomoc prawnika w sprawach dotyczących Wspólnoty.

Nasze doświadczenie

Od czasu założenia firmy zdobylismy bogate doświadczenie w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami o różnym charakterze własności. Aktualnie dysponujemy we władaniu 119 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych i 9 budynkami prywatnymi. Łącznie 128 budynków.

Galeria nieruchomości

W przeciągu ponad 25 lat zarządaliśmy wieloma budynkami. Zobacz zdjęcia niektórych z nich.